Opis Technologii Druku

Technologia druku FDM (Fused Deposition Modeling)

Technologia ta rozwija się od lat 90 tych. Jest to technika przyrostowa a więc drukuje się warstwa po warstwie aż do osiągnięcia żadnej wysokości modelu. Model wytwarzany jest z termoplastów czyli z tworzyw sztucznych podgrzanych wytłaczanych z głowicy.

Jakość i wytrzymałość wydruków zależna jest od wielu czynników. Zależna jest od zastosowanego materiału, prędkości druku, temperatury,, grubości warstwy itp. Zawsze na powierzchni bocznej będą widoczne warstwy tzw „prążki” w zależności od materiału i grubości warstwy będą to mniejsze lub większe widoczne prążki. Również na wygląd wizualny ma wpływ jaki program do cięcia modeli używamy.

Jest to jedna z najbardziej popularnych metod drukowania. Pozwala stosunkowo tanio w krótkim czasie wydrukować żądany model.

Modele do druku trzeba odpowiednio przygotować:

  • Najpierw trzeba stworzyć projekt modelu w programie 3d, cad itp. I zapisać plik np. jako STL
  • Następnie tak zapisany plik wrzucamy do programu do cięcia modeli – slicera, który potnie model i wygenerujemy gcode.
  • Gcode to plik z poleceniami, które rozumie drukarka. Nagrywamy plik na kartę sd i wrzucamy do drukarki i drukujemy.

Materiał do drukowania to filament. Jest to drut/żyłka o średnicy 1,75 mm nawinięta na szpulę, która za pomocą ekstrudera przesuwana jest do głowicy gdzie jest roztapiana i wytłaczana.

Rodzaje materiałów i ich właściwości opisane są w zakładce: materiały.